Gudinavičius Laimutis
 

gudinavicius.jpg
Gimė 1946, Šiauliuose 
Filmų ir televizijos laidų kūrėjas. 1968 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Dirbdamas Šiaulių televizorių gamykloje, ėmė vadovauti gamyklos mėgėjų kino studijai. Sukūrė filmus ir televizijos laidas, turinčias istorinę-pažintinę reikšmę: Simonas Daukantas, Laurynas Ivinskis, Šatrijos Ragana, Žemaitijos knygnešiai ir kt. 1996-2000 m. sukūrė per 50 vaizdajuosčių apie Šiaulių krašto tautodailininkus ir šviesuolius.    

 

 

Filmografija:

 

 

 

Kelias į meistriškumą

Dok    

1979
Tavo likimas -  tavo rankose Dok 1979
Konstruktoriaus diena Dok 1979
Televizorių g-los kronikos (6 filmai) Dok 1980-
Mama Dok 1980
Jūrų muziejus Dok 1980
Ereliukais ir Kregždutėmis Dok 1981
Jaunaarmiečiai Dok 1981
Bravo vyrai ! Dok 1981
„Aušros muziejus Dok 1983
Į Karpatus Dok 1984
Vieną sekmadienį Dok 1984
Po 40 metų Dok 1985
Čia Lietuva “Po žemaičių kraštą” Dok 1986
Generalinė repeticija Dok 1987
Po Kareliją Dok 1987
Čia Lietuva “Dubysa” Dok 1988
Su žmonėmis Dok 1989
Ten, kur Venta Dok 1989
Simonas Daukantas Dok 1992
Kraštotyros draugijai – 70 Dok 1997
Laurynas Ivinskis Dok 1997
Šatrijos Ragana Dok 1997
Povilas Višinskis Dok 2000
Gimnazija Dok 2000
Praėjo mūsų grojus Dok 2001
Viskam savas laikas Dok 2001
„Tautai ir tėvynei“Vladas Putvinskis Dok 2003